Made in Polska – konferencja

Made in Polska 2015 - PAN - iFrancja-50

Konferencja „Made in Polska”  jest zapoczątkowanym w 2014 roku cyklem dyskusji o marce „Polska”, czyli strategii tworzenia wizerunku naszego kraju na świecie, odbiorze tego wizerunku, roli i odpowiedzialności podmiotów odpowiedzialnych za jej rozwijanie, wzmacnianie i promowanie. 

Pierwsza edycja konferencji „Made in Polska” odbyła się 19 września 2014 w Urzędzie 17 dzielnicy Miasta Paryża. W wydarzeniu wzięli udział dziennikarze, liderzy polonijni, przedstawiciele biznesu i instytucji publicznych, goście z Polski, Holandii, Niemiec, Czech, Szwecji, Grecji, Litwy, Łotwy i Francji.

Uczestnicy podzielili się swoim spojrzeniem na aktualny wizerunek Polski w Europie, dyskutowali o Polsce widzianej oczami Polaków w Polsce i zagranicą, debatowali nad możliwościami poprawy rozpoznawalności i jakości „marki Polska.
Paneliści i goście konferencji szukali sposobów na eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec mniejszości polonijnej, przełamanie stereotypowych poglądów o Polakach oraz na zniwelowanie uprzedzeń i promowanie zachowań opartych na wzajemnym zrozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do tożsamości i przyjaznego współistnienia.

RELACJA Z DRUGIEJ EDYCJI KONFERENCJI „MADE IN POLSKA” – link

ARTYKUŁ O PIERWSZEJ EDYCJI KONFERENCJI „MADE IN POLSKA”

mdip1

Konferencja „Made in Polska” odbyła się 19 września w merostwie XVII dzielnicy Paryża. Jej organizatorem było stowarzyszenie Florek Entertainment, oficjalny partner w projekcie „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP), akcji Projekty partnerskie Grundtviga. Temat konferencji: „Jak stworzyć pozytywny, atrakcyjny wizerunek Polski na świecie” skupił ok. 80 uczestników – przedstawicieli organizacji pozarządowych. Do Paryża przyjechali Polacy z Polski, Litwy, Łotwy oraz działacze polonijni z Francji, Niemiec, Szwecji , Grecji i Holandii.

Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku na zlecenie polskiego MSZ i Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że Polska jako kraj nie ma spójnego, wyrazistego wizerunku za granicą. „Brakuje atrakcyjnego współczesnego wyróżnika Polski. Taką ikoną mogłoby być miejsce, osoba, produkt lub cecha, która odróżniałaby Polskę od innych państw, a zarazem wzbudzałaby zainteresowanie wystarczające, aby zachęcić do wizyty lub zakupu polskich produktów” napisał w referacie przesłanym na konferencję dyrektor konkursu w Fundacji „Teraz Polska” Michał Lipiński. Pisze on dalej: „Wizerunek danego kraju jest rodzajem waluty, którą można wymieniać na inne dobra, np. współpracę polityczną, napływ inwestorów, eksport, zainteresowanie turystów czy konsumentów itp. Jeżeli jednak ta waluta przedstawia mizerną wartość, wówczas wszelkiego rodzaju aktywność na arenie międzynarodowej staje się trudniejsza”.

W odbiorze Polski dominują skojarzenia historyczne związane z II wojną światową czy powstaniem Solidarności. Jednak dzięki naszemu wejściu do Unii Europejskiej, polskiej prezydencji, Polska ma szansę na uwspółcześnienie tego wizerunku, a stosunkowo łagodne przejście przez kryzys ekonomiczny budzi zainteresowanie i uznanie. Pokazujemy światu dobrych fachowców, ludzi ambitnych, pracowitych i zaradnych. Bo o ile Polska jest mało dystynktywna, to sami Polacy wydają się bardziej charakterystyczni. Chociaż ciągle w ocenie powtarzają się negatywne cechy naszych rodaków jak: pijaństwo, brak tolerancji, naganny styl jazdy, coraz częściej pojawiają się pozytywne oceny: Polak jest „wykształcony”, „przedsiębiorczy”. Nasi rodacy są oceniani jako „mili”, „gościnni”, „szczerzy”. W sumie wizerunek Polaków na świecie jest pozytywny!

Dyrektor paryskiej placówki PAN, profesor Marek Więckowski

mdip2: „Przez ostatnie 10 lat Polska dokonała gigantycznego skoku. Co prawda nasze autostrady są najdroższe na świecie, ale jesteśmy normalnym krajem. Musimy przekonać świat, że jesteśmy blisko, choć na peryferiach Europy”. Co poprawia wizerunek? Spójne celowe działania marketingowe, ludzie. Dla wyrazistego wizerunku niezbędne jest stworzenie znaku rozpoznawczego naszego kraju, czyli branding. Ważną rolę odgrywa organizowanie np. imprez sportowych, a Polska sprawdziła się jako organizator EURO 2012. W odczuciu zagranicznych turystów mamy czyste metro w Warszawie i jesteśmy gościnni. Dużą rolę odgrywają dobre skojarzenia: piękny krajobraz, dobra kuchnia (żurek z kiełbasą był hitem EURO 2012!) Nasze minusy? Mamy słabe zasoby pracy – w poszukiwaniu pracy Polskę opuściło przecież 2,5 mln młodych ludzi. Promocję polskich liderów nauki utrudnia niski (poniżej 1 proc. PKB) nakład na naukę i edukację – ostatnie miejsce w Europie!

Historię tworzenia marki POLSKA przypomniała Joanna Karasek, dyr. Instytutu Polskiego w Paryżu. Od 15 lat działa Rada Promocji Polski, ciało doradcze premiera odpowiedzialne za stworzenie spójnego planu działania. Zadanie określenia dominującej cechy odróżniającej Polaków od innych Europejczyków powierzono brytyjskiemu specjaliście, prof. Wally’emu Olinsowi. Sformułował on tezę, że największym kapitałem Polski są ludzie. Reprezentując przeciwstawne cechy, wyzwalają – coraz rzadsze w Europie – „twórcze napięcie”, a tym samym energię pobudzającą do działania i zmian. W ubiegłym roku zaakceptowano dokument « Zasady komunikacji marki POLSKA » , który zobowiązuje całą administrację do wspólnego komunikowania w tej kwestii. W kampanii promocyjnej naszego kraju «Polska. Spring into new» celowo zastosowano polskie brzmienie, a nie tłumaczenie nazwy naszego kraju: „Poland” czy „Pologne”, przez wielu cudzoziemców mylone z „Holland” czy „Bologne”. Celem kampanii jest pokazanie zmian, jakie dokonały się przez 25 lat transformacji – Polska to społeczeństwo ludzi kreatywnych, energicznych i pracowitych. Cechuje nas niepokorny stosunek do świata, a wolność jest przedstawiona jako wartość nadrzędna. Zdjęcia do spotu wykonał mieszkający od 40 lat w Polsce fotograf Chris Niedenthal (spot dostępny na youtube). Twórczy potencjał Polaków wyraża się w haśle POLSKA ZASILA. Jest ono jak najbardziej uzasadnione, skoro Polska ma sprawną gospodarkę, która jako jedyna w Europie od 25 lat ma rośnie (obchodzimy właśnie 25- lecie planu Balcerowicza!). Prowadzimy akcje na rzecz demokratyzacji, ochrony praw człowieka. W tym roku po raz pierwszy została przyznana Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy w wysokości 1 mln euro. W 2015 roku okazją do promocji polskiej kultury będą obchody rocznicowe: w przyszłym roku przypadnie bowiem 250 rocznica powstania polskiego teatru publicznego, setna rocznica urodzin Tadeusza Kantora czy 130 rocznica urodzin Witkacego. W dyplomacji to okazja, aby 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej wykorzystać do przedstawienia istotnej roli Polski w zwycięstwie aliantów i w walce z totalitaryzmami XX wieku

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników we Francji oraz sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia (EFPSNT) – Janusz Ptak, zwrócił uwagę na potrzebę prostowania błędnych stereotypów, na brak lobby politycznego w Europie na kształt Kongresu Polonii Amerykańskiej, brak informacji o Polsce w mediach czy brak informacji o polskich osiągnięciach (np. wybór premiera Donalda Tuska na funkcję przewodniczącego rady UE). Nie sprzyja budowaniu spójnego wizerunku nieobecność dużych firm, które mogłyby prowadzić lobbing ekonomiczny.

mip3Takim pozytywnym przykładem przedsiębiorczości jest firma VISOYANSKA HAUTE Cosmetique stworzona przez Elisabeth Wysoczańska, która wylansowała markę kosmetyków najnowszej generacji. Podstawę polskiego sukcesu należy opierać na zmianie mentalności, dobrym myśleniu o sobie. «Dlaczego tak nisko się cenimy, wyprzedajemy, skoro jesteśmy solidni, skoro dobrze pracujemy?» Ona sama udowodniła, że przebicie się na światowe rynki jest możliwe nawet bez wielkich nakładów finansowych. Elisabeth Wysoczańska przedstawiła też kilka propozycji, jak przyciągnąć Francuzów do polskich placówek kulturalnych w Paryżu. „Studia w Polsce szansą dla młodzieży polonijnej” – ten aspekt omówiła na konferencji dyrektor programu „Etudier PL”, Małgorzata Kobierska. U nas są bardziej dostępne np. studia weterynaryjne czy na uczelniach artystycznych. Polska z całą pewnością jest atrakcyjna dla studentów. Także pod względem finansowym. W trakcie konferencji odbyło się wiele burzliwych debat pomiędzy uczestnikami – reprezentującymi największe organizacje polonijne w Europie, wyrazili oni swoje sugestie i niepokoje o Polonii niedocenianej i zaniedbanej przez Polski rząd (MSZ) – podczas gdy to właśnie diaspora polonijna jest bezpośrednim reprezentantem « marki Polska » na świecie. Zasugerowano wiele ciekawych propozycji na temat rozwiązań i metod poprawy wizerunku naszego kraju. « Nie pytaj co Polska może zrobić dla Ciebie lecz co ty możesz zrobić dla Polski » – podsumowała prezes stowarzyszenia francusko -polskiego Florek&Entertainment -Anita Wójtowicz.

Autor tekstu: Barbara Kuchtamip6

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *