Europa jutra z perspektywy kobiet – liderek opinii

Europa jutra z perspektywy kobiet

Polskie i francuskie doświadczenia tworzenia innowacyjnej przedsiębiorczości, oryginalnej kultury, solidarnego i równego społeczeństwa

Konferencja i park stoisk,  listopad 2015, Paryż

Bierzemy udział w przygotowaniu wyjątkowego wydarzenia z udziałem wybitnych uczestniczek polskiego, francuskiego i europejskiego życia publicznego i społecznego. Wspólnym celem jest wzbudzenie refleksji nad rolą kobiet i kobiecej perspektywy w biznesie, sztuce i kulturze oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wpisując się w ruch wspierania aktywności publicznej kobiet i promowania różnorodności, konferencja stawia sobie za zadanie zaktywizować polsko-francuskie więzy we wspólnej Europie oraz przybliżyć środowiskom francuskim polskie doświadczenia w obszarze wolności i dialogu, odporności na kryzys gospodarczy oraz dorobek intelektualny w kulturze i sztuce.

Towarzyszący wystąpieniom park stoisk ciekawych organizacji i firm kobiecych ma za zadanie stworzyć wspaniałą atmosferę kobiecej przedsiębiorczości i przebojowości, służyć jako wzajemna inspiracja, stymulować rozwój wspólnych inicjatyw kobiecych, oraz wzmacniać środowiska kobiece, ich wzajemne zrozumienie, dialog i współpracę.

Adresatami konferencji są szerokie środowiska kobiece i pro-kobiece, osoby zainteresowane kobiecym głosem i kobiecą solidarnością, osoby ciekawe świata i jego przemianami, paryskie środowiska twórcze, działacze społeczni, przedsiębiorcy i przedstawiciele biznesu, ludzie mediów i instytucji kultury. Przedstawiciele zarówno Polonii jak i francuskich środowisk zainteresowanych współczesnym obliczem Polski, jej wkładem w stabilną Europę, jej dorobkiem intelektualnym i kulturalnym.

 

Konferencja jest organizowana w porozumieniu i we wsparciu ze strony polskiego stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Współorganizatorem konferencji jest 4ideas – Inicjatywy na rzecz Różnorodności, Zaangażowania i Społeczeństwa Obywatelskiego

O KONGRESIE KOBIET:

Kongres Kobiet jest polskim stowarzyszeniem oraz ruchem społecznym, który od 2010 roku działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, zwiększenia aktywności i udziału kobiet w życiu publicznym, oraz rozwoju zawodowego i osobistego kobiet. Inicjatywa społeczna zrzesza osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski oraz przedstawicielki Polonii w kilku krajach, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną. Kongres Kobiet organizuje rokrocznie konferencję w Warszawie, która w 2014 roku zgromadziła 9000 uczestniczek i uczestników.

O 4ideas

4log_eng-srednia rozdziel Ideas jest paryskim stowarzyszeniem na rzecz wspierania różnorodności, zaangażowania i społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi inicjatywy upowszechniające równościowe myślenie oraz    popierające i wpierające prawa osób do dokonywania własnych wyborów oraz przełamywanie stereotypów. Angażuje się na rzecz zrównywania reprezentacji kobiet w środowiskach dysproporcji płciowych, m.in. kobiet w IT i zawodach związanych z programowaniem.

www.4ideas.fr

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *