Kolonia

Podsumowanie projektu „Mnożenie przez Dzielenie Edukacja Dla Integracji”

Celem EDI’ego, którego realizacja trwała 2 lata, było rozwinięcie aktywności organizacji partnerskich w zakresie nieformalnej edukacji osób dorosłych na rzecz integracji europejskiej na szczeblu lokalnym. Eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, walka z ksenofobią, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, promowanie przyjaznej integracji mniejszości ze środowiskami lokalnymi oraz zachowań opartych na[…]

program

Dowiedz się więcej o projekcie EDI

  Projekt stawia na działania skierowane na eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku. Realizacja projektu przyczynia się zatem do zmniejszenia istotnych[…]

mnozenie_dzielenie_logo

Dowiedz się kto uczestniczy w projekcie EDI

Partnerzy EDI Projekt wdrażany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z 9 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach – Polska; Stichting Euro Polonia (Fundacja Euro Polonia) – Holandia, www.europolonia.nl; Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. (Stowarzyszenie Polki w Gospodarce i Kulturze T.z.) – Niemcy, www.2001-ev.de; Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově (Miejscowe[…]

edi3

Dowiedz się więcej o działaniach prowadzonych w ramach projektu EDI

Działania projektowe koncentrują się wokół nieformalnej edukacji osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej na szczeblu lokalnym, realizowanej w sytuacjach codziennych przez obywateli. Chodzi o ukształtowanie postaw otwartości na przełamywanie stereotypów, gotowość do zrozumienia inności, przyjazne współistnienie i współdziałanie oparte na wzajemnym szacunku. Działania realizowane w ramach projektu obejmują między innymi: Spotkania partnerów, seminaria i warsztaty[…]